جودو؛ کرپالک طلای سنگین وزن گرند پری کانکون را در جیب گذاشت
جودوکار اهل جمهوری چک با دو وازاری از مبارزه نهایی سربلند بیرون آمد. کرپالک ابتدا با یک بدل حریف خود را بر روی تاتامی سرنگون کرد سپس با شگرد خود یعنی فن «سومی گائشی» کار را یکسره کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار