خبر فوری

خبر فوری

مدودف: تحریم یک ایدۀ ضدتولید و تحریم بانک‌ها اعلام جنگ تجاری است
دیمیتری مدودف: روابط تیرۀ اتحادیه اروپا و روسیه، نتیجۀ تصمیمات غیرمنتظره این اتحادیه است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش