تیرامیسو مرغ باخامه سویا
تی‌یری ووازن، سر آشپز مشهور فرانسوی در این گزارش دستور پخت تیرامیسوی مرغ را یاد می‌دهد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی