خبر فوری

خبر فوری

سبقت خطرناک جنگنده روسی از هواپیمای آمریکایی بر فراز دریای سیاه
این حرکت خطرناک جنگنده روسی که حدود ۲۵ دقیقه ادامه داشت سبب شد که هواپیمای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر شده و «دچار آشفتگی حرکتی و لرزش» شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش