خبر فوری

خبر فوری

 ساده بیاموزیم: آشنایی با اصطلاحات و قواعد بازی گلف
تعداد ضربه های استاندارد برای فرستادن توپ به هر حفره را «پار» Par می نامند. یک گلف باز حرفه ای نباید با ضرباتی بیشتر از پار توپ را به درون حفره هدایت کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش