خبر فوری

خبر فوری

با تاریخچه مذاکرات تغییرات اقلیمی سازمان ملل آشنا شوید
«نسل آینده ما را به خیانت متهم می‌کند» این جمله‌ای بود که در افتتاحیه بیست و چهارمین کنفرانس تغییرات اقلیمی گفته شد. این کنفرانس قدمت طولانی دارد. در این ویدئو با تاریخچه مذاکرات آشنا شوید و ببینید چرا تا کنون مذاکرات به نتیجه رضایت بخش نرسیده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش