خبر فوری

خبر فوری

زنگ خطر خروج قطر از اوپک برای ایران
قطر تصمیم گرفته ژانویه ۲۰۱۹ از اوپک خارج شود. این کشور ۵۸ سال عضو اوپک بوده، یعنی از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۹. خروج قطر از اوپک در بحث قیمت نفت تاثیر چندانی نخواهد داشت چرا که قطر تنها نفت زیادی ندارد و بیشتر به منابع گازی دسترسی دارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش