خبر فوری

خبر فوری

پارادایس؛ شهری سوخته که دیگر بهشت کالیفرنیا نیست
آتش‌سوزی کم‌سابقه در کالیفرنیا خسارات بسیاری بر جای گذاشت و شهرهایی چون پارادایس را به طور کلی خاکستر کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش