خبر فوری

خبر فوری

شاگردان خارجی، تشنه ورود به مدارس هنری روسیه
آکادمی واگانووا در سن‌پترزبورگ یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین مدارس رقص جهان است که بسیاری از نوجوانان رویای راه یافتن به آن را دارند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش