خبر فوری

خبر فوری

چهره‌پردازی که صورت خود را تبدیل به نقاشی سه‌بعدی می‌کند
لوکا می‌گوید که اجرای هر کدام از این طراحی‌ها ساعت‌هاوقت نیاز دارد و او همه پروژه‌های خود را به تنهایی و بدون دستیار بر روی صورتش پیاده کرده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش