خبر فوری

خبر فوری

«قطعات اجرا شده در کنسرت سال نوی وین زیبایی مناظر یک تپه را تداعی می‌کند»
کنسرت سال نوی وین به سنت هر سال در شهر وین برگزار می‌شود. رهبر ارکستر آلمانی کنسرت امسال از کار کردن با ارکستر فیلارمونیک وین می‌گوید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش