خبر فوری

خبر فوری

روسیه؛ عید خاج‌‌شویان و غسل در دریاچه یخ‌زده
شماری از شرکت‌کنندگان در آب بسیار سرد دریاچه بایکال غسل کردند در حالیکه دمای هوا منفی ۱۵ درجه بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش