خبر فوری

خبر فوری

دانستنی‌ها؛ گرمایش زمین و جهانی که آب می‌شود
بالا رفتن دمای زمین و گرم شدن آب‌ها بزرگترین خطری است که امروزه بشر را تهدید می‌کند. در این ویدئو با چگونگی ذوب شدن یخ‌تاق‌ها آشنا شوید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش