خبر فوری

خبر فوری

 آمریکا؛ رانندگی دیوانه‌وار باعث زخمی شدن معاون پلیس آیووا شد
معاون پلیس آیووا در کنار جاده برفی و پرترافیک توقف کرده بود تا ترافیک جاده را مدیریت کند که با عبور پرسرعت این خودرو مواجه شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش