خبر فوری

خبر فوری

کمک بانک سرمایه‌گذاری اروپا به کسب و کارهای کوچک در گرجستان
اتحادیه اروپا با وام دهنده های محلی در گرجستان برای کمک به کسب و کارهای کوچک همکاری می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش