خبر فوری

خبر فوری

 آلن فینکلکروت، فیلسوف فرانسوی یهودی لهستانی تبار
آلن فینکلکروت در سال ۲۰۰۷ گفته بود نوزادانی که در نوار غزه متولد می‌شوند، هیچ جایی در جهان ندارند و ثمره تولید لجام گسیخته آدم‌های مازدا هستند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش