خبر فوری

خبر فوری

جودو؛ اماندین بوشار فرانسوی بهترین ورزشکار زن روز نخست گرند پری مراکش شد
جودوکار فرانسوی در فینال این وزن آنا پرز، حریف اسپانیایی خود را با امتیاز ایپون از پیش رو برداشت و صاحب گردن آویز طلا شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش