خبر فوری

خبر فوری

هزاران یمنی در جبهه جنگ گرفتار شدند
آژانس حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داد که هزاران یمنی در منطقه‌ حائل دو طرف متخاصم در جنگ داخلی این کشور گرفتار شده‌اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش