خبر فوری

خبر فوری

نقاشی دیواری از پسر تخم‌مرغی در استرالیا
نقاشی دیواری از ویل کونولی، پسری که پس از پرتاب تخم‌مرغ به سوی یک سناتور استرالیایی به پسر تخم‌مرغی معروف شده در ملبورن استرالیا تصویر شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش