خبر فوری

خبر فوری

رقص دختر نجات‌یافته از بمب‌گذاری دیاربکر با پای مصنوعی در جشن نوروز
نزدیک به ۴ سال پس از آن حادثه، لیسا با دو پای مصنوعی‌اش‌ در جشن نوروز این شهر کردنشین ترکیه شرکت کرد و به رقص و پایکوبی پرداخت.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش