خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات در قزاقستان
سه روز پس از استعفای غیرمنتظره نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، دو شهر بزرگ این کشور شاهد تجمعات اعتراضی بوده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش