خبر فوری

خبر فوری

ورزش‌، تفریح و هیجان در بیابان‌های امارات متحده عربی
برای کسانی که طرفدار ورزش‌های مهیج هستند «حتا»‌ در ۱۴۰ کیلومتری دوبی محل مناسبی است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش