خبر فوری

خبر فوری

جایزه بزرگ تفلیس؛ شکست جوانترین قهرمان جودوی زنان مقابل هماوردی از فرانسه
ملانی کلمان، جودوکار فرانسوی توانست در فینال وزن منهای ۴۸ کیلوگرم زنان داریا بیلودید، جودوکار ۱۸ سالۀ اوکراینی را شکست دهد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش