خبر فوری

خبر فوری

ویدئو؛ کشف مومیایی ۲۵۰۰ ساله در جنوب قاهره
این مومیایی متعلق به یکی از روحانیون برجستۀ مصر باستان است
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش