خبر فوری

خبر فوری

نیایش دسته‌جمعی مسیحیان پاریس در هنگام آتش‌سوزی کلیسای نوتردام
بسیاری نیز در حالی که روی زمین زانو زده بودند، برای پایان یافتن حریق دعا می‌کردند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش