خبر فوری

خبر فوری

پرتاب مشعل برای دفع شیطان‌ در فستیوال سالانه آتش درهند
صدها معتقد به آئین هندوئیسم در هند روز یکشنبه ۲۱ آوریل در جشن سالانه آتش در معبد الهه دورگا پارامشواری گرد هم آمدند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش