خبر فوری

خبر فوری

بهمن کشاورز حقوقدان سرشناس ایرانی در ۷۵ سالگی درگذشت
بهمن کشاورز وکیل دادگستری و حقوقدان شناخته‌شده در ایران سه‌شنبه ۳ اردیبهشت در بیمارستان مهرداد تهران به دنبال سکته قلبی درگذشت. از او میراثی از کتاب‌های حقوقی به جای مانده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش