The UK's Michael Rice in rehearsal - Copyright Reuters
هلند با کسب ۴۹۲ امتیاز پیروز این رقابتها شد و برای دومین بار در تاریخ این مسابقۀ آواز، میزبانی آن را برعهده گرفت.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی