ماهیگیری با قلاب در سواحل دوبی
ساخت بزرگترین جزایر مصنوعی جهان در دوبی به شکل‌گیری نوعی زیستگاه طبیعی برای گونه‌هایی از آبزیان در این مناطق انجامیده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی