هنر معاصر آنگولا، چهره‌ای جدید از قاره سیاه را در جهان ارائه داده‌است
مبارزه با استعمار یکی از مضامین به کار رفته در آثار هنری قاره سیاه بوده است. هنرمندان آنگولایی تاریخ از یاد نبرده اند بلکه آن را تبدیل به یک مفهوم هنری کرده اند. اما امروز هنر قاره سیاه هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم در صحنه هنر معاصر جهانی نیز شناخته شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار