ترامپ: چین و ژاپن، خود امنیت نفتکش‌هایشان را در خاورمیانه تأمین کنند
«چرا ما باید از خطوط کشتیرانی دیگر کشورها، بدون هیچ جبران هزینه‌ای، محافظت کنیم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار