موج گرمای شدید هوا در بروکسل پایتخت بلژیک
با ورود موج جدید گرما به قاره اروپا، ساکنین بروکسل پایتخت بلژیک روز سه شنبه ۲۴ ژوئن دمای ۳۲ درجه را تجربه کردند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار