وزیر خارجه پاکستان در گفت‌وگو با یورونیوز: تنش در منطقه به ضرر ایران و افغانستان است
«من فکر می‌کنم آغاز تنشی دیگر با ایران که در همسایگی افغانستان قرار دارد موقعیت خطرناک دیگری را در رابطه با این کشور دامن می‌زند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار