خبر فوری

خبر فوری

هلند‌؛ طرح «اینیشتن»‌ نوید آینده‌ای درخشان را به پناهجویان می‌دهد
دیما پناهنده سوری با شرکت در این برنامه زبان هلندی یاد گرفته است و به‌زودی برای تحصیل در رشته حقوق بین‌الملل به دانشگاه می‌رود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش