خبر فوری

خبر فوری

مدرسه انرژی؛ برنامه‌ای برای آموزش بهینه مصرف انرژی به کودکان
صرفه‌جویی در مصرف انرژی را می‌توان مثل ریاضیات و زبان در مدرسه آموخت.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش