خبر فوری

خبر فوری

فناوری تازه تشخیص ذرات آلاینده هوا
خودروهای تازه گرچه دی‌اکسید کربنِ کمتری تولید می‌کنند اما همزمان ذرات آلاینده‌ای تولید می‌کنند که تشخیص‌ دادنشان چندان آسان نیست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش