خبر فوری

خبر فوری

طراحی ربات‌هایی که زبان حیوانات را بلد هستند
به نظر شما زنبور می‌تواند با روبات ارتباط برقرار کند؟ آیا می‌توان به روبات یاد داد با زنبور تعامل داشته باشند؟‌ باور کنید یا نه دانشمندان اروپایی قصد دارند با یافتن پاسخ این پرسش فناوری‌ای برای حفاظت از محیط زیست زنبورها طراحی کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش