خبر فوری

خبر فوری

مهندسان اروپایی مدلی برای هواپیماهای آینده را می آزمایند
صنعت هواپیمایی با چالش‌های مختلف اقتصادی و زیست محیطی روبروست. آیا می‌توانیم با تغییر شکل بال هواپیما از پس این چالش‌ها برآییم؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش