خبر فوری

خبر فوری

پوسترهای موسیقی زیرزمینی دوران کمونیسم در مجارستان جمع‌آوری می‌شود
تاماش که قبلا خبرنگار موسیقی بوده و امروز کارش آرشیو کردن و بایگانی رویدادهای مربوط به موسیقی زیرزمینی طی رژیم سابق کمونیستی در بوداپست است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش