خبر فوری

خبر فوری

فعالیت اوبر در لندن قانونی است

خبر کوتاه سرویس تاکسیهای اوبر درلندن قانونی هستند و همچنان می توانند به کارشان ادامه دهند. یک قاضی بریتانیایی پیشتر با به زیر سوال بردن سامانه نرم

در حال خواندن:

فعالیت اوبر در لندن قانونی است

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

سرویس تاکسیهای اوبر درلندن قانونی هستند و همچنان می توانند به کارشان ادامه دهند.

یک قاضی بریتانیایی پیشتر با به زیر سوال بردن سامانه نرم افزاری اوبر خدمات رسانی این سرویس تاکسیرانی را غیرقانونی دانسته بود اما دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد که فعالیت اوبر در لندن قانونی است.

ماهها است که رانندگان تاکسیهای سنتی لندن علیه فعالیت تاکسیهای عبور دست به اعتراض زده اند.