بینندگان گرامی

پخش تلویزیونی یورونیوز فارسی متوقف می شود از روز اول اردیبهشت ماه برابر با بیست و یکم ماه آوریل، یورونیوز فارسی شاهد تغییراتی اساسی خواهد بود. با تمرکز بر وبسایت، اپلیکیشنهای موبایل و شبکه های اجتماعی، تلاش خواهیم کرد گزارشهای مورد علاقه شما را افزایش دهیم و آنها را سریعتر ارائه کنیم. در چارچوب این دگرگونی عمده، پخش تلویزیونی یورونیوز فارسی متوقف خواهد شد. از اعتماد شما مخاطبان گرامی به یورونیوزسپاسگزاریم و امیدواریم که ما را در مرحله بعدی از این سفر همراهی کنید. نظرات ودیدگاههای خود را می توانید با مراجعه به صفحه نظرات http://fa.euronews.com/contact یا از طریق فیسبوک https://www.facebook.com/pe.euronews/ یا توییتر یورونیوز فارسی @euronews_pe مطرح کنید.

یورونیوز، همه دیدگاهها

Logo devices

خبر فوری

Editorial Charter for European Union Contract

I. Editorial Charter for European Union Contract

II. Annual statement of commitment to viewers

euronews wishes to show its viewers, on a daily basis, Europe as it is: richly diverse and complex.

Ambition and impartiality are the guiding principles that will shape the channel’s coverage of current events in and outside the European Union.

A national focus is now too narrow for informing the public and debating the issues. euronews is tracking the emergence, out in the field, of a genuine European public arena.

Our broadcasting formats - reports, interviews and debates - are designed to observe how the European Union’s actions, decisions and policies impact on its citizens’ lives.

ANNUAL QUANTITIES BY MISSION AND MODULE

Besides the qualitative undertakings made above, euronews also gives its viewers guarantees on how many units of each module will be broadcast yearly. Each European Mission to Inform thus has a clearly stated presence in the euronews schedule.