بینندگان گرامی

پخش تلویزیونی یورونیوز فارسی متوقف می شود از روز اول اردیبهشت ماه برابر با بیست و یکم ماه آوریل، یورونیوز فارسی شاهد تغییراتی اساسی خواهد بود. با تمرکز بر وبسایت، اپلیکیشنهای موبایل و شبکه های اجتماعی، تلاش خواهیم کرد گزارشهای مورد علاقه شما را افزایش دهیم و آنها را سریعتر ارائه کنیم. در چارچوب این دگرگونی عمده، پخش تلویزیونی یورونیوز فارسی متوقف خواهد شد. از اعتماد شما مخاطبان گرامی به یورونیوزسپاسگزاریم و امیدواریم که ما را در مرحله بعدی از این سفر همراهی کنید. نظرات ودیدگاههای خود را می توانید با مراجعه به صفحه نظرات http://fa.euronews.com/contact یا از طریق فیسبوک https://www.facebook.com/pe.euronews/ یا توییتر یورونیوز فارسی @euronews_pe مطرح کنید.

یورونیوز، همه دیدگاهها

Logo devices

خبر فوری

Cookie Policy

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. They are used for various reasons such as saving your search preferences, helping you to register for our services or providing you with targeted advertising.
Thus, the cookies allow you to facilitate your visit on our website and they help to meet your expectations.
You can view and manage cookies in your browser including blocking or deleting them completely, please refer to your browser manufacturer’s help documentation on how to do this.

The following list of cookies is currently used on the euronews.com website:

Third Party Cookies on Euronews Website

Type Cookies Usage Persistance
Preferences EN_lang Memorize the default language of the user 1 year
EN_textSize Memorizes text size preference on articles. Session
EN_meteo Memorizes user’s favorite cities on the Weather pages. 1 year
EN_meteo_fc Memorizes user’s favorite unit (Celsius or Fahrenheit) on the Weather pages. 1 year
Process EN_poll_{pollid} Memorizes user’s answer to a poll. 1 year
Session EN_lgn Memorizes user’s data for connection to the euronews Community 1 year

Euronews’ Own Cookies

Type Cookies Usage Persistance
Preferences EN_lang Memorize the default language of the user 1 year
EN_textSize Memorizes text size preference on articles. Session
EN_meteo Memorizes user’s favorite cities on the Weather pages. 1 year
EN_meteo_fc Memorizes user’s favorite unit (Celsius or Fahrenheit) on the Weather pages. 1 year
Process EN_poll_{pollid} Memorizes user’s answer to a poll. 1 year
Session EN_lgn Memorizes user’s data for connection to the euronews Community 1 year