خبر فوری

خط زمانی

انتخابات فرانسه؛ والس با رها کردن هم حزبی سوسیالیست به امانوئل ماکرون پیوست

«مانوئل والس» نخست وزیر پیشین فرانسه از حزب سوسیالیست روز چهارشنبه اعلام کرد که نه از «بنوآ امون» نامزد حزبش بلکه از «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و میانه رو در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فرانسه حما