خبر فوری

ایران

News

دختر هاشمی رفسنجانی: هیچ‌کس نمی‌داند علت مرگ پدرم چه بود

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید که «برخی اظهار‌نظر‌های» پزشکی درباره علت مرگ پدرش «دقیق و منطبق با برخی واقعیات» نیست و «کسی نمی‌داند» علت فوت آقای

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید که «برخی اظهار‌نظر‌های» پزشکی درباره علت مرگ پدرش «دقیق و منطبق با برخی واقعیات» نیست و «کسی نمی‌داند» علت فوت آقای