خبر فوری

iran

جهان

دوم خرداد، ۲۰ سال بعد

بیست سال از نخستین باری که محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد می گذرد. آقای خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ با شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی پا به

جهان

پوشش زنده نشست خبری حسن روحانی

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که روز جمعه ۲۹ اردیبهشت با رای ۵۷ درصدی مردم ایران برای دومین بار به ریاست جمهوری این کشور رسید، روز دوشنبه اولین نشست

جهان

مراد ثقفی از زندان آزاد شد

مراد ثقفی روزنامه نگار و مدیر مسئول مجله گفتگو که روز ۲۵ اسفندماه در تهران بازداشت شده بود، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت از زندان اوین آزاد شد. مجله گفتگو