خبر فوری

فیلم «پروژه فلوریدا» که در حاشیه جشنواره فیلم کن و در بخش «دو هفته کارگردانان» به نمایش در آمد به شکلی پرشور و دردناک به موضوع بی خانمان ها در آمریکا می پردازد.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش