خبر فوری

خبر فوری

سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان روز شنبه پس از ورود به پاریس، پایخت فرانسه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. با اینکه
مطلب کامل را بخوانید