خبر فوری

اعتراض بازیکنان لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکایی به سیاست های نژاد پرستانه خشم دونالد ترامپ را برانگیخته است. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به زانو زدن
مطلب کامل را بخوانید