خبر فوری

خبر فوری

رئیس جمهوری فرانسه همبستگی کشورش را با ملت بلژیک اعلام کرد

در حال خواندن:

رئیس جمهوری فرانسه همبستگی کشورش را با ملت بلژیک اعلام کرد

اندازه متن Aa Aa

ساعاتی پس از انفجارهای روز سه شنبه بروکسل فرانسوا اولاند٬ رئیس جمهوری فرانسه مراتب همبستگی کشورش را با مردم و کشور بلژیک اعلام کرد و گفت با گروه های تندرو باید به شکلی جهانی برخورد کرد.

رئیس جمهوری فرانسه پس از جلسه اضطراری با وزرای دولت گفت: «تروریسم به بلژیک ضربه زد اما این اروپا بود که هدف قرار گرفته و همه را نگران کرده است. ما باید متوجه دامنه و شدت تهدید تروریست ها باشیم. ما با یک تهدید جهانی روبرو هستیم. از اینرو باید به شکل جهانی با آن روبرو شویم. فرانسه و بلژیک با هم پیوند خورده اند. هراس موجب شد تا یکبار دیگر ما با هم پیوند بخوریم.»

فرانسه به منظور جلوگیری از تکرار حوادث نوامبر گذشته پاریس و ۲۲ مارس بلژیک بر شدت تدابیر امنیتی افزوده است. تخصیص ۱۶۰۰ پلیس دیگر بويژه برای تامین امنیت زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل عمومی از آن جمله است.