خبر فوری

در حال خواندن:

تصویرگر «خرگوش سفید» درگذشت


هلند

تصویرگر «خرگوش سفید» درگذشت

دیک برونا، تصویرگر و هنرمند هلندی در سن ۸۹ سالگی چشم از جهان فروبست.

او تصویرگر مجموعه داستان های میفی یا خرگوش سفید است که از ۱۹۵۵ تاکنون بیش از ۸۰ میلیون نسخه از آنها به فروش رفته است.

دیک برونا در طول حیاتش ۱۲۴ کتاب را تصویرسازی کرده است.

مطالب بیشتر درباره:
آغاز کارزار اردوغان برای پیروزی در همه پرسی تغییرات در قانون اساسی ترکیه

ترکیه

آغاز کارزار اردوغان برای پیروزی در همه پرسی تغییرات در قانون اساسی ترکیه