خبر فوری

خبر فوری

اختلال در سخنرانی مارین لوپن با اعتراض گروه «فمن»

نشست خبری مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با حضور یکی از اعضای گروه «فمن» مختل شد.

در حال خواندن:

اختلال در سخنرانی مارین لوپن با اعتراض گروه «فمن»

اندازه متن Aa Aa