خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ برکسیت دستور جلسه مجلس اعیان بریتانیا


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ برکسیت دستور جلسه مجلس اعیان بریتانیا

آغاز روند بررسی لایحه شروع مذاکرات برکسیت در مجلس اعیان بریتانیا، آغاز دومین مرحله حصارکشی در مرز مجارستان با صربستان، دیدگاه الکساندر هوگ از مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره درگیری های شرق اوکراین و نشست وزرای محیط زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.